Leegstand Vaals

HDV heeft de afgelopen periode meermaals gepleit voor de aanpak van de leegstand in Vaals en met name het Koningin...

Wielerbeleid

HDV is voornemens om samen met de andere partijen én in afstemming met het College van B&W nieuw Wielerbeleid op...

Géén Thuiszorg

HDV heeft aan het College gevraagd om actief te informeren naar de problematieken rondom het verlenen van thuiszorg en...

Hemelwater afkoppelen

Afvoer hemel- en grondwater – Het College van B&W had de raad een verordening voorgelegd die verregaande...
Pagina 1 van 2