Géén Thuiszorg

HDV heeft aan het College gevraagd om actief te informeren naar de problematieken rondom het verlenen van thuiszorg en...

Hemelwater afkoppelen

Afvoer hemel- en grondwater – Het College van B&W had de raad een verordening voorgelegd die verregaande...
Schriftelijke vragen Druk op het Heuvelland en eerdere beantwoording

Schriftelijke vragen

Heuvelland Democraten Vaals heeft schriftelijke vragen gesteld aangaande de uitvoering van het Amendement Druk op het...
Verantwoording John Coenen opstappen CDA en oprichting Heuvelland Democraten Vaals HDV

Verantwoording

Geachte lezer, inwoner en wellicht kiezer,Enige tijd geleden heb ik afscheid genomen van het CDA en sindsdien...
Pagina 1 van 2