Leegstand Vaals

HDV heeft de afgelopen periode meermaals gepleit voor de aanpak van de leegstand in Vaals en met name het Koningin Julianaplein. Om het College van B&W enkele handvatten te geven, zal HDV (hopelijk samen met andere partijen) op 27 februari a.s. een Motie indienen om een Leegstandverordening op te stellen. Hiermee verkrijgt Gemeente Vaals een instrument om het gesprek met eigenaren van (langdurig) leegstaande (winkel-)panden aan te gaan en hen uiteindelijk in de gewenste richting te “duwen”. Ten aanzien van het KJP komen steeds nieuwe plannen…maar géén uitvoering van die plannen. De Leegstandverordening zal – wat HDV betreft – overigens als “werkingsgebied” het gehele centrum van Vaals betreffen.