Wielerbeleid

HDV is voornemens om samen met de andere partijen én in afstemming met het College van B&W nieuw Wielerbeleid op te stellen. HDV zal op 27 februari a.s. (hopelijk samen met andere partijen) een motie indienen om uiteindelijk te komen tot strenger Wielerbeleid binnen Gemeente Vaals. Het is dan vervolgens aan het College van B&W om hier handen en voeten aan te geven. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid kunnen zijn: Leefbaarheid, verkeersdruk, stiltegebieden, kernen, groepsgrootte en natuur.